Slovenija
| Aktualno | Članki | Fotogalerija | Zemljevid strani | Povezave |
Zaselki

Podreber ima cerkev sv. Elizabete, ki je bila prvič omenjena leta 1499 in je bila v času reformacije protestantska. Kaže tri obdobja gradnje in širitve. Najstarejši je poznogotski kamnoseško okrašeni prezbiterij. Na južni zunanji steni je bila odkrita freska sv. Nedelja iz 1. tretjine 16. stol. Prikazuje Trpečega Kristusa med prizori vsakdanjih opravil, ki se v nedeljo ne smejo opravljati. V cerkvi je ohranjena nagrobna slika družine Khisl iz okoli leta 1593.

 

Praproče so razloženo naselje z lepo staro cerkvijo sv. Jurija. med drugim je v njej znamenit gotski križ in zvon z letnico 1530. V vasi zbujajo pozornost: Trnovčev Križani na križpotju, kapelici iz leta 1727 in 1729, portal in veža pri hiši št. 10, zunanjost hiše št. 14 in arhitektura stare Mežnarjeve hiše.

 

Setnica je raztreseno naselje v Mačkovem grabnu ter na pobočjih Grmade in Tošca. Osamljena cerkev sv. Uršule (702m) je gotska, v 18. stol. barokizirana. Ima oltar iz leta 1685. Z izjemno lego izstopa samotna Jelovčnikova kmetija št. 10 pod Malim Tošcem (902m).

 

SeloSelo, sv. JedrtSelo, kapelica

Selo je zelo razloženo hribovsko naselje na območju razvodnega prevala med dolinama Male Božne in Hrastenice ter Tošcem (1021m). Zanimiva, po razdelitvi prostorov nenavadna, je starejša cerkev sv. Jedrti (745m). Zvon ima letnico 1536. Blizu cerkve je kapelica iz začetka 18. stol. s freskami v nišah. Pri Selanu je ohranjena visoka črna kuhinja.